Privacyverklaring

NOVA Huidkliniek verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of door het invullen van het contactformulier op de website en deze zelf aan ons verstrekt.

1. Persoongegevens die NOVA Huidkliniek kan verwerken

  • Voor- en achternaam – Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP adres
  • Medische gegevens 
  • Locatiegegevens 
  • Jouw activiteiten en gedrag op onze websiteat je gebruikt maakt van onze diensten en/of door het invullen van het contactformulier op de website en deze zelf aan ons verstrekt.

2. Waarom NOVA Huidkliniek deze gegevens nodig heeft

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch, per mail of per post contact op te nemen over onze dienstverlening. Daarnaast gebruikt NOVA Huidkliniek de persoonsgegevens om goederen en diensten te kunnen afleveren. Ook analyseert NOVA Huidkliniek het gedrag op de website om daarmee onze website en diensten te kunnen verbeteren.

3. Hoelang NOVA Huidkliniek de gegevens bewaart

NOVA Huidkliniek bewaart jouw persoons- en medische gegevens. Op grond van de (WGBO) zijn we verplicht jouw dossier vijftien jaar te bewaren.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

NOVA Huidkliniek verstrekt je persoons- en medische gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

6. In kaart brengen websitebezoek

NOVA Huidkliniek maakt gebruik van Google Analytics waar bezoekgegevens in worden bijgehouden. Hieronder valt het IP-adres van je computer, tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. De verkregen informatie gebruikt NOVA Huidkliniek voor analyses van bezoek en klikgedrag op onze website om onze website te verbeteren en te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

7. Beveiliging persoonsgegevens

NOVA Huidkliniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via [email protected]

8. Contactgegevens NOVA Huidkliniek

Vestigingsadres: Koperhoek 140, 3162 LA Rhoon Telefoonnummer: +31626566902 E-mailadres: [email protected] Inschrijving handelsregister KVK: 75852020